DISCLAIMER

Interreal Group B.V. met KvK-nummer 59574720 (Interreal Group ), wil je hartelijk welkom heten op www.Scanler.com ( Website ). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Interreal Group kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Interreal Group zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Interreal Group is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Interreal Group en jou tot stand komen.

Ook voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Interreal Group geen aansprakelijkheid.

Interreal Group controleert de inhoud die gebruikers van de Website zelf op onze website plaatsen niet, maar Interreal Group kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar [email protected]

Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze Website. Interreal Group behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via [email protected] aan ons vragen.